Súhlasím so spracovaním osobných údajov


 1. Odoslaním objednávky povoľujete súhlas e-Shopu www.kabelkypenazenky.sk, so sídlom Kpt. Nálepku 347 / 29, Vráble 95201 (ďalej len „Správca e-shop“), aby vo zmysle zákona č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dne 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) spracovávala tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • dodacia adresa
  • fakturačná adresa
 1. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, dodaciu adresu, fakturačnú adresu a e-mail spracováva Správca za účelom odoslaním objednaného tovaru, poskytnutie služieb, prevedenie platby, vystavuje účty dokladov, predvádzanie zákaznícke súťaže a zasielanie obchodných a marketingových ukážok. Tieto údaje budú Správcom spracované v čase 3 roky od poslednej objednávky.
 2. Z hore uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete zobrať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo cez kontaktné údaje Správcovi e-shopu www.kabelkypenazenky.sk
 3. Zoberte, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • zobrať súhlas kedykoľvek späť,
  •  požadovať od nás informácie, ako Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovanie osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto si dať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás o vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybnostiam o dodržaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na nás v kontaktoch, alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.